REGNUM IRAE: Legenda o ohni

Konec světa přišel dříve, než se čekalo.

Nejednalo se o zničení planety jadernými či chemickými zbraněmi, nedošlo na apokalyptickou sopečnou erupci či náraz meteoritu, které by lidstvo smetly z povrchu zemského. Všechno se to stalo úplně jinak.

Důvody však byly stejné jako vždy – lidská chamtivost a touha po neomezené moci, hnaná chorobnou ctižádostí a živená myšlenkou, že lidská vůle a schopnosti jsou nejen schopny, ale i předurčeny dominovat přírodním zákonitostem. Důsledek? Lidstvo propadlo ohni pekelnému.

Samotný příběh je starý jako lidstvo samo. Přesto při bližším pohledu lze nalézt stopy, ukazující na body a místa, kde se začala lámat historie lidstva směrem k naprostému morálnímu úpadku, který postupně směřoval k zotročení celé lidské populace a předznamenal konec lidství na planetě ve smyslu, jak bylo vždy vnímáno.

Nastala doba temna, po kterou vládla na světě uzavřená skupina démonů pod vedením toho nejmocnějšího z nich. Lidská vůle ostatní populace byla zadupána do trosek, duše byly mučeny a nikdo neměl moc se absolutnímu vládci postavit. Lidstvo dlouhé roky živořilo pod útlakem; nikdo přesně neumí říci, jak dlouho to trvalo…

Kde to tedy celé začalo? Možná v bolivijské džungli, kam vedl mladý poručík speciálních jednotek jménem Salvador svou četu na zátah proti výrobci a distributorovi kokainu, rovněž někdejšímu vojákovi Brunovi. Co se tehdy v pralese přesně stalo, se sotva kdy dozvíme. Jisté je, že v tom figuroval jistý biochemik, vystupující pod jménem Wells, který hrál důležitou roli v plánech Brunových – a později Salvadorových.

Možná to začalo mnohem dříve, někdy v minulosti chemika Wellse, který se podobně jako Salvador nechal unést vizí své geniality a bez svědomí začal experimentovat s lidskou genetikou ve snaze vytvořit lepšího vojáka. Možná to začalo u Bruna samotného, jehož ambice ho dovedly k angažmá Wellse a podpoře jeho výzkumu.

Jisté je, že po zátahu v Bolívii zůstaly v džungli desítky mrtvých těl a desítky lidí odtud uprchly. Tady začala kapitola zběsilého pronásledování uprchlých Brunových spolupracovníků a vojáků, které Salvador a jeho lidé naháněli po celé latinské Americe, a současně experimentovali s poznatky z Wellsova výzkumu, nehledě na etiku nebo možné riziko. V této době se Salvador zvolna přestává soustředit na své rozkazy, a je zcela pohlcen Wellsovým výzkumem a možnostmi, které mu skýtá.

Wells mezitím v exilu pokračuje ve své práci; je teď nakrátko svým pánem, ač zabijáci jsou mu stále v patách. Dosahuje dalšího pokroku, který by mohl zvrátit poměr sil a Salvadora zastavit. Stane se však něco, co Wells buď nečeká, nebo jen nedokáže odvrátit.

Salvador totiž jde ve svých činech mnohem dál. Dezertuje s celou jednotkou a teď už na vlastní pěst pronásleduje Wellse a jeho ochránce. Kromě použití Wellsova výzkumu se obrací k temné stránce lidské psychiky, experimentuje s černou magií a nachází staré postupy, které mají být schopny člověku garantovat až nesmrtelnost. Salvador během této doby zcela přestává být člověkem, stává se z něj bytost na úrovni démona a z lokálního vojensko-politického problému se stává časovaná bomba, která hrozí zasáhnout celé lidstvo.

Démon neúnavně pracuje na své vizi a neštítí se použít těch nejvíce rozporuplných technik. Svolá čtyři jezdce apokalypsy, kterým rozdělí svou duši a vyvolá démona Leviathana. S touto podporou vytáhne do posledního boje proti zbytkům lidí okolo Wellse, kteří se zlu nechtějí podvolit. Těm na pomoc v poslední hodině přispěchá archanděl Michael se svou družinou.

Následuje epická bitva, ve které lidstvo nemá šanci. Při poslední zteči démonových nohsledů dochází k boji muže proti muži. Nakonec jsou všichni obránci svobodného lidstva pobiti. Zlikvidujíc celou svou opozici, démon se pasuje vládcem světa. Bere lidem duše, aby zaplnil díru uvnitř sebe, kterou do něj vytrhla úmluva s Leviathanem, ale tato díra se zdá být bezedná.

Mnozí zemřou a mnozí budou zotročeni, než démonova moc oslábne natolik, že většina jeho přívrženců, včetně apokalyptických jezdců s výjimkou toho nejvěrnějšího, se rozprchne do okolních krajů. Démon – opuštěn, bez duše – tak postupně mizí z povědomí, jak jeho moc slábne. Nakonec je pryč úplně, aniž by někdo věděl, co se s ním přesně stalo.

Až v nové době se objevuje člověk jménem Victor Corvin, který o sobě tvrdí, že je potomkem Salvadora. Jako důkaz mu má sloužit amulet, který v sobě váže sílu ohně a propůjčuje mu zvláštní, nadpřirozenou moc. Shromáždí kolem sebe několik následovníků, kteří uvěří, že je dědicem vládce, a že může jejich malou společnost pozvednout na novou civilizaci.

Mezitím, desítky a stocky kilometrů na různé strany, objevují jiní lidé – vesměs náhodně – amulety dalších živlů, které nalezli – nevědomky – na místech posledního odpočinku původních jezdců apokalypsy – zbývající přírodní živly – voda, vzduch a země. Jsou to roztržené elementy někdejší démonovy duše, které – jak lidé zjišťují – jsou velmi mocné a mohou jim pomoci obnovit alespoň základy lidské civilizace, vrátit lidem jejich důstojnost a především začít znova.

Jsou ale teprve na začátku a cesta bude dlouhá.

Svobodná vůle se lidstvu navrátila. Ale jestli se lidstvo poučilo z předchozích selhání? Na tuto otázku nám odpoví budoucnost.

Organizátor, hráč pokeru, airsofťák a LARPer.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář