KATANGA: Legion: Debriefing

Ze zápisků revolucionáře

Přesunutá revoluční skupina Chřestýš, podílející se na akci Smaragd, se přesunula do cílového terénu s úkolem dopomoci domorodým obyvatelům okresu Kanga (stát Katanga) svrhnout francouzskou koloniální nadvládu a ustavit v oblasti revoluční vládu lidu.

Strategie sestávala ze zbudování skryté základny dostatečně mimo předpokládaný prostor činnosti francouzských hlídek a pomocí dodržení hlukové a světelné disciplíny ji utajit, co nejdéle bude možné. V první fázi se to zdálo velmi důležité, protože byla zpozorována jednotka, která jen několik desítek metrů od revoluční základny prováděla blíže neupřesněnou činnost. Posléze tato skupina prostor z podobně neznámého důvodu místo vyklidila, takže se celý úkol poněkud zjednodušil. Tento cíl byl nakonec splněn jak díky dodržení zmíněných taktických postupů, tak i díky tomu, že francouzské jednotky nebyly ve stavu, aby vyrážely do terénu dále než pár set metrů od vlastní základny.

Hned po začátku bojové pohotovosti započala svěřená (dvojčlenná) jednotka průzkum za účelem lokalizace jednotlivých sídel. Po navázání kontaktu s domorodými obyvateli kmene Utu v jejich vesnici Kitongoji byl proveden průzkum hlavního sídla Kituo, kde došlo k prvnímu vizuálnímu kontaktu s druhým domorodým kmenem Fodé a taktéž koloniálními jednotkami. V hostinci, spravované československým emigrantem byl navázán kontakt s agentem revoluce s krycím jménem Albert, nicméně nebylo dosaženo vzájemné dohody ohledně využití radiostanice pro revoluční vysílání. Následný kontakt s loutkovou frakcí Fodé měl za výsledek domluvu na ranní práci na plantáži, kde bylo cílem dostat se do skupiny rolníků, mezi nimiž jsme předpokládali nalézt odhodlané stoupence revoluce.

Po návratu do vesnice Kitongoji kmene Utu byl navázán kontakt s agentem s krycím jménem Orfeus, který přislíbil vyzjistit dodatečný intel. K následnému kontaktu s tímto uvědomělým agentem revoluce už bohužel nedošlo, protože revoluční skupina Chřestýš byla během návštěvy v odlehlé vesnici Kijiji zabita a snězena.

Druhá vyslaná revoluční skupina Kobra se do terénu přesunula ráno následujícího dne do osady Kitongoji, kde mezi členy kmene Utu začala iniciativně agitovat, jen aby zjistila, že tito domorodci nejsou kvůli své obecně omezené duševní kapacitě schopni pochopit princip dělnické revoluce. Soustředila tedy svoji strategii toliko na to, aby vyvolala všeobecný odpor proti kolonizačním silám a jejich loutkovým stoupencům.

Zde nastalo několik kuriozních situací, především byl spatřen zvláštní modrý pták, který byl podle všeho považován domorodci za posvátnou bytost. Tento daroval přihlížejícím drahokamy, které se z nějakého důvodu později prokázaly jako falešné. Tato skutečnost revolučním stoupencům potvrdila, že náboženství je toliko opiem lidstva a nedá se na něj pohlížet jako prostředek spásy domorodých obyvatel – na rozdíl od světové komunistické revoluce. Další pokrok v tomto ohledu byl jednodušší o to, že šaman, který se prezentoval původně jako naprostý odpůrce revoluce, se už ve vesnici nenacházel, a bylo tudíž jednodušší získat nad příslušníky kmene Utu kontrolu.

V době, kdy byli už členové kmene Utu bojovně naladěni, provedl Lukaku (jeden z členů revoluční skupiny Kobra) demonstrativní likvidaci člena kmene Fodé, který přišel za Utu s cílem vykořisťovat je prací v dole. Od něj byla získána palná zbraň, která se později měla ukázat jako jeden z klíčových prvků úspěšné revoluce.

Po průzkumu města Kituo byl stanoven plán útoku, který provedla skupina kmene Utu s cílem eliminovat koloniální síly, ale ušetřit krveprolití kmen Fodé. Po lítém boji bylo město obsazeno revolučními gardami. Mezi členy kmenů Utu a Fodé bylo uzavřeno spojenectví a dohoda, že nová země bude pro všechny Katanžany. Než se však jednotky revoluce stihly zformovat a přezbrojit, dorazily francouzské posily a hned vyrazily do útoku s cílem obnovit francouzskou nadvládu nad městem. Ty byly houževnatým bojem revolucionářů nejprve oslabeny, poté zpomaleny, zastaveny a nakonec rozprášeny.

Nad městem pak natrvalo zavlála vlajka revolučních gard, přičemž jejich nový vůdce Lukaku spolu s vrchním představitelem Fodé, jistým soudruhem Dakaraiem, promluvil k lidu Katangy v rádiové relaci, v níž prohlásil revoluční boj ve městě za ukončený, vyhlásil vládu pracujícího lidu Katangy nehledě na etnickou příslušnost a svobodu okresu Kangy na francouzských kolonizátorech za vítězný.

Po obnovení kontroly nad vesnicí Kijiji, která se obešla bez jediného výstřelu pak bylo vítězství revoluce v oblasti kompletní.

Organizátor, hráč pokeru, airsofťák a LARPer.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář