Prescenario: Operace Tiffany

Příběh volně navazuje na operaci Nightmare, během které došlo k upevnění pozice frakce Vody v regionu, a odehrává se o desítky let později v čase. Dostatek základní suroviny Many umožnil rychlý technologický rozvoj Vody, který ale neunikl agentům zbylých dvou frakcí. Po vytěžení tehnologicko-výzkumného potenciálu Many se rozvoj – teď už moderní společnosti Water Corp – zastavil na mrtvém bodě, což postupně umožnilo frakcím Fire Corp a Earth Corp pomocí špionáže a vlastního výzkumu se technologicky dotáhnout.

Water Corp stále vlastní významná území, což jí poskytuje značné množství zdrojů – a tyto má přirozeně v úmyslu použít ke znovunabytí své hegemonie v prostoru, aby získala novou surovinu budoucnosti, díky které bude moci rozvíjet svůj výzkumný potenciál – a tím opět odskočit svým konkurentům.

Po letech geologického průzkumu blízkých lokalit stanovuje vedení Water Corp plán na rozmístění zkušebních vrtů v prostoru, který byl označen jako potencionálně nejzajímavější. Zdroje ze všech provincií jsou alokovány na stavbu zařízení, která mají zjistit, na kterých místech se nacházejí nejbohatší naleziště. Stavbu vrtů hlídají kontraktoři, kteří ale nezaznamenají žádné hrozící nebezpečí a mimo to vydržování předsunuté základny vychází Water Corp příliš draho, proto jsou postupně stahováni. V záloze je pouze relativně malá jednotka, jejíž základna se navíc nachází mimo cílový prostor.

Mezitím se v terénu, který je považován za bezpečný, rozbíhá operace chemických specialistů, kteří odebírají z jednotlivých vrtů vzorky a pro vlastní analýzu.

Celá aktivita v oblasti ale pochopitelně vzbudí pozornost konkurenčních společností Fire Corp, známé svými zocelenými žoldáky, a poměrně mladé a ambiciózní Earth Corp, které obě čekají na příležitost, aby se pokusily z operace Water Corp něco vytěžit pro svůj další rozvoj.

Ve chvíli, kdy kontraktoři odejdou, obě frakce vypravují do terénu tolik svých lidí, kolik jen můžou. S nimi cestují vlastní chemici v naději, že zjistí maximum o výzkumu a podaří se jim zabrat sídla s již zbudovaným těžebním zařízením. Přitom jsou si vědomy, že pravděpodobně dojde i ke střetům mezi sebou navzájem.
Dokud některý z útočných týmů nedorazí k některému z vrtných zařízení a nespustí alarm, Water Corp nemá o aktivitě v prostoru ani tušení…

Organizátor, hráč pokeru, airsofťák a LARPer.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář