Earth

Aktualizace 31.5.2019.

Frakce země je nejmladší frakcí v prostoru. Díky zakázce od Vody mohla absolvovat svou první akci, kterou úspěšně splnila. Další postup bude záviset na schopnosti jejího vládce frakci konsolidovat a udat správný směr.

Vláda nad frakcí:

Vládce frakce je dosud neznámý, jeho identita je známa pouze frakci Vody. Jeho vláda dosud není upevněna.

Území frakce:

Země v tuto chvíli nedrží žádné území, ale pravděpodobně bude schopna si brzy nějaké anektovat.

Zdroje frakce:

Země nedisponuje žádnými zdroji, jediný přísun Many proběhl jako odměna za úspěšné splnění úkolu během operace Nightmare.

Současný stav Many na kontě vládce frakce: 1000 jednotek
Měsíční přírustek Many: +0 jednotek

Traity frakce:

  • Obrana 1: Úporná obrana
  • Diplomacie 1: Společný úkol
  • Skill: Přesun 1: Pěší přesun

Postavy frakce:

Neznámý

(vládce frakce – neidentifikován)

  • Skill: velení 1: základní velení
  • Skill: přežití 1: nocování v terénu

Další postavy

(neznámé, nutné individuálně registrovat)

  • Skill: přežití 1: nocování v terénu
  • Skill: Průzkum 1: Ruční mapování