Air

Aktualizace 31.5.2019.

Frakce vzduchu je po dlouhou dobu neaktivní. Někteří pochybují o tom, zdali je vládce frakce ještě naživu. A pokud není, co se stalo s artefaktem vzduchu, který byl v jeho moci.

Vláda nad frakcí:

Vládcem frakce a jediným známým členem je oficiálně jistý Alarata Muerte, o němž se v poslední době ale prakticky nic neví.

Území frakce:

Vzduch stále drží jediné území:

  1. Bánov (nezmapováno)

Zdroje frakce:

Vzduch nedisponuje žádnými zdroji, původní záměr o získávání Many pomocí větrného mlýnu nebyl nikdy realizován.

Současný stav Many na kontě vládce frakce: 0 jednotek
Měsíční přírustek Many: +0 jednotek

Traity frakce:

  • Výzkum 1: Využití živlu

Postavy frakce:

Alarata Muerte

(vládce frakce – neidentifikován)