Fire

Aktualizace 31.5.2019

Frakce Ohně je frakcí agresivní, nejvíce zkušenou v bojových činnostech na úkor technologických výdobytků. Dosud vlastní jediné území a podniká výboje za účelem získání Many a technologií.

Vláda nad frakcí:

Vládcem frakce je Victor Corvin, údajný dědic dlouhé vojenské tradice a potomek jistého Salvadora, který se před lety nechvalně proslul jako přívrženec temné strany. Pod jeho vedením se frakce soustředí na získávání bojových zkušeností a výboje proti ostatním frakcím. Corvin je v rámci frakce nezpochybnitelným vládcem.

Území frakce:

Oheň v tuto chvíli drží ve své moci jediný katastr:

1) Jižní Svahy – Zlín (sídlo frakce)

Zdroje frakce:

Oheň nedisponuje žádnými stabilními zdroji, spoléhá na jejich získání pomocí výbojů.

Současný stav Many na kontě vládce frakce: 1000 jednotek
Měsíční přírustek Many: +0 jednotek

Traity frakce:

 • Výzkum 1: Využití živlu
 • Útok 1: Útok proti přesile
 • Diplomacie 1: Jednání s civilisty
 • Přesun 1: pěší přesun

Postavy frakce:

Victor Corvin

(vládce frakce – neidentifikován)

 • Skill: Přesun 1: pěší přesun
 • Skill: Průzkum 1: ruční mapování
 • Skill: Velení 1: základní velení
 • Skill: Přežití 1: nocování v terénu
 • Skill: Skrytí 1: eliminace nožem
 • Skill: Spojení 1: základní vysílačka

Guru

(neidentifikován)

 • Skill: Průzkum 1: ruční mapování
 • Skill: Přežití 1: nocování v terénu
 • Skill: Skrytí 1: eliminace nožem

Marcus Hill

 • Skill: Přežití 1: nocování v terénu

Vincent Sánchez

 • Skill: Skrytí 1: eliminace nožem

Insanus Freneza

 • Skill: Výkum 1: Využití živlu (speciální vědecký skill)