Water

Aktualizace 3.7.2019.

Frakce vody je frakcí technologicky nejvyspělejší a zároveň teritoriálně nejmajetnější ze zúčastněných, na druhou stranu má jen minimum bojových zkušeností.

Vláda nad frakcí:

Vládcem frakce je Bronson Boyle, který dosud nebyl žádnou z dalších frakcí fyzicky indentifikován. Díky jeho aktivitě se miniaturní frakce během roku dokázala stát hlavní silou v prostoru. Během operace Nightmare velel frakci ale jistý Vasilij Stokuliev, jehož identita je známa frakci Země. Díky němu byla frakce rozšířena o několik bojovníků, s nimiž úspěšně splnil zadaný úkol a rozšířil území frakce. Frakce Vody má taktéž svého Guru, který se sice bojových akcí neúčastní, jeho role je však nezastupitelná při plánování a zajištění logistiky.

Území frakce:

Voda v tuto chvíli drží tři katastrální území:

1) Uherské Předměstí (sídlo frakce, ostatními frakcemi nezmapováno)

2) Nedakonice (ostatními frakcemi nezmapováno)

3) Provodov (zmapováno Ohněm i Zemí)

Zdroje frakce:

Voda disponuje třemi funkčními zařízeními pro získávání Many:

1) vodní zdroj Nedakonice – poskytuje energii z plynoucí vody řeky Moravy

2) elektrárna Nedakonice – transformuje energii z vody na Manu

3) artézská studna Provodov – poskytuje zásobování Manou z exklávy Provodov

Současný stav Many na kontě vládce frakce: 4000 jednotek
Měsíční přírustek Many: +2000 jednotek

Traity frakce:

 • Výzkum 1: Využití živlu
 • Výzkum 2: Výroba Many
 • Výzkum 3: Speciální lektvar
 • Výzkum 4: Hloubení studen
 • Skrytí 1: Utajená základna
 • Diplomacie 1: Společný úkol
 • Přesun 1: Bicykl
 • Přesun 2: Pěší přesun

Postavy frakce:

Bronson Boyle

(vládce frakce – Velký Vezír – neidentifikován)

 • Skill: průzkum 1: ruční mapování
 • Skill: velení 1: základní velení
 • Skill: přežití 1: nocování v terénu
 • Skill: přežití 2: nocování v terénu 2

Duncan Idaho

(guvernér Provodova – identifikován Zemí)

 • Skill: velení 1: základní velení
 • Skill: přežití 1: nocování v terénu
 • Skill: přežití 2: nocování v terénu 2

Guru

(jméno neznámé – neidentifikován)

 • Skill: přežití 1: nocování v terénu
 • Skill: přežití 2: nocování v terénu 2

Další postavy

(neznámé, pravděpodobně 2-3, nutná individuální registrace)

 • Skill: přežití 1: nocování v terénu
 • Skill: přežití 2: nocování v terénu 2 (1 postava)