Skilly

Skilly získávají jednotliví účastníci hry za osobní splnění některého z úkolů.

Jsou rozděleny do pěti skupin a klasifikovány levelem (úrovní). Čím vyšší úroveň dané skupiny skillů daný hráč má, tím je více zvýhodněn v ingame čase.

Skupiny skillů:

 1. Velení
  1. Level 1: Základní velení – hráč dokázal v roli velitele obstát na ingame akci
 2. Spojení
  1. Level 1: Základní spojení – hráč osvědčil schopnost úspěšně používat spojovací techniku
 3. Průzkum
  1. Level 1: Ruční mapování – hráč osvědčil schopnost pořídit záznamy o terénu ručně na papír
 4. Skrytí
  1. Level 1: Útok nožem – hráč osvědčil schopnost eliminovat protivníka chladnou zbraní
 5. Přežití
  1. Level 1: Nocování v terénu – hráč přečkal v rámci ingame akce noc v terénu

Každý ze skillů může být transformován v reálnou schopnost, která bude určena nejpozději před začátkem dalšího questu, popřípadě zůstane zatím nevyužita. Např. hráč se skillem Průzkum 1: Ruční mapování může při další akci zažádat o pokročilejší způsob mapování nebo hráč se skillem Přežití 1: Nocování v přírodě může získat další výhody, umožňující mu příště strávit noc v terénu ve větším komfortu.